Pozostaw wiadomość

Już dostępne!
Kotły gazowo-olejowe.

Czytaj więcej

Kotły Parowe, Kotły Wodne, Kogeneracja

Język plen

KOGENERACJA WYSOKOSPRAWNA

Czym jest kogeneracja

Kogeneracja to nowoczesne i coraz bardziej popularne rozwiązanie stosowane między innymi w systemach ciepłowniczych. Jest to proces jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej oraz cieplnej. Pozwala na odzyskiwanie ciepła odpadowego z wcześniejszych procesów, co daje wiele pozytywnych skutków.

Korzyści ze stosowania kogeneracji w kotłach przemysłowych

Zalet i korzyści jest naprawdę wiele. Jeśli mówimy o kogeneracji w kontekście odzyskiwania ciepła podczas pracy kotłów przemysłowych to głównym walorem takiego rozwiązania jest efektywniejsze wykorzystanie paliwa, a co za tym idzie – zmniejszenie kosztów wytwarzania energii. Ponadto, dzięki użytkowaniu spalin odpadowych, użytkowany kocioł jest bardziej ekologiczny, ponieważ prowadzi to do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Czasem nawet może to pozwolić na skonstruowanie bardziej kompaktowej budowy kotła.

Realizacja i zasada działania

Wdrożenie pomysłu odzysku ciepła odpadowego wymaga specjalnych rozwiązań konstrukcyjnych, które są realizowane głównie w dwóch formach, są to:

Kotły odzysknicowe

kocioł odzysknicowy z ekonomizerem zasada działania
Rysunek 1. Zasada działania kotła odzysknicowego ze zintegrowanym ekonomizerem


Kocioł odzysknicowy ( rys.1), zastosowany w połączeniu z modułem kogeneracyjnym (11) może odgrywać znaczącą rolę w strategii efektywnego wykorzystania energii pierwotnej. Zasada działania takiego układu polega na wprowadzeniu gorących spalin, z wcześniejszego procesu spalania, do kotła odzysknicowego, które następnie wykorzystywane są do produkcji pary dla celów technologicznych. Z uwagi na modułową budowę (możliwe jest zastosowanie np. ekonomizerów) i kompaktowe wymiary, kotły tego typu są bardzo dobrym wyborem zarówno dla nowobudowanych kotłowni jak i projektów modernizacyjnych.

W przypadku, gdy następuje przerwanie obiegu pary, spaliny omijają kocioł, dzięki specjalnie zainstalowanemu obejściu spalin (3).

kociol odzysknicowy schemat
Rysunek2. Schematyczne przedstawienie kotła odzysknicowego

Kotły 4-ciągowe

kociol 4 ciagowy zasada dzialania
Rysunek 3. Zasada działania kotła 4-ciągowego

Te warianty kotłów parowych to konwencjonalnie opalane 3 – ciągowe konstrukcje z dodatkowym, oddzielnym ciągiem płomieniówek do wykorzystania ciepła odpadowego (4). Zasadniczo używa się ich w kombinacji z modułami kogeneracyjnymi (6) i turbinami gazowymi. System odzysku ciepła odpadowego wykorzystuje gorące spaliny z wcześniejszego procesu spalania do współwytwarzania ciepła dla celów technologicznych.

Używanie kotła odzysknicowego bez palnika pomocniczego zwykle wymaga korzystania z dodatkowego kotła szczytowego. Zastosowanie kotłów odzysknicowych z własnym opalaniem sprawia, że dodatkowe jednostki są zbędne, co pozwala na znaczne oszczędności finansowe, zmniejszenie powierzchni kotłowni oraz zredukowanie dodatkowego wyposażenia.
Tak samo jak w przypadku tradycyjnych kotłów odzysknicowych, w konstrukcji uwzględnia się obejście spalin (5) na wypadek przerwania obiegu pary.

Podsumowanie

Jest wiele zalet i pozytywnych aspektów zastosowania kogeneracji w rozwiązaniach technologicznych. Wada narzuca się tylko jedna – większe początkowe koszty instalacji z powodu konieczności zastosowania dodatkowych elementów konstrukcyjnych. Jest to jednak zdecydowanie nieporównywalne z korzyściami, które w dłuższej perspektywie zapewniają ogromną oszczędność energii, a zatem - minimalizację kosztów użytkowania kotła. W związku z tym inwestycja w moduły kogeneracyjne może zwrócić się już po kilku miesiącach eksploatacji.

2017-01-26

UNIVERSAL BHKW 600 – 2000 kW

Samodzielna produkcja energii w kogeneracji jest rozwiązaniem bardzo efektywnym. Oferowany zakres produkcji energii elektrycznej i ciepła do 2 MWe. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym.

Więcej informacji o kogeneracji (PDF 1,2MB)

ZAPYTAJ O PRODUKT

2017-01-26

UNIVERSAL Kotły parowe i wodne 4 ciągiem

Samodzielna produkcja energii w kogeneracji jest rozwiązaniem bardzo efektywnym. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym.

Więcej informacji o kogeneracji (PDF 1,2MB)

ZAPYTAJ O PRODUKT

2017-01-26

UNIVERSAL Kocioł odzysknicowy

Samodzielna produkcja energii w kogeneracji jest rozwiązaniem bardzo efektywnym. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym.

Więcej informacji o kogeneracji (PDF 1,2MB)


ZAPYTAJ O PRODUKT

Więcej
2016-11-10

Modułowy system kogeneracyjny CHP

Jednostki kogeneracyjne CHP firmy Bosch są innowacyjnym i efektywnym rozwiązaniem o kompaktowych wymiarach. Kombinacja optymalnie dobranych podzespołów perfekcyjne zmontowanych wraz z inteligentnym sterowaniem Bosch stanowi rozwiązanie, które teraz i w przyszłości spełni wszystkie Twoje oczekiwania.

Więcej informacji o kogeneracji (PDF 1,2MB)


ZAPYTAJ O PRODUKT

© 2022 Corsario.pl, DESIGN: corsario