Pozostaw wiadomość

Już dostępne!
Kotły gazowo-olejowe.

Czytaj więcej

Kotły Parowe, Kotły Wodne, Kogeneracja

Język plen

Bezpieczna para dla przemysłu

Rola pary

Para, która jest nieocenionym nośnikiem ciepła w kotłach przemysłowych może mieć różne właściwości. Ta, która jest stosowana w przypadku przemysłu spożywczego nazywana jest parą kulinarną. Jest to pozbawiona chemikaliów para nasycona, która powstaje z wody przygotowywanej bez użycia szkodliwych środków chemicznych. To niezwykle ważny aspekt, ponieważ w przypadku zastosowania niewłaściwych preparatów mogłyby one osadzać się na powierzchni danego produktu. Jakość pary zależy od różnych czynników, takich jak rodzaj przygotowania wody uzupełniającej, odgazowanie termiczne i kondycjonowanie wody zasilającej oraz skład wody kotłowej i odseparowanie wody od pary w kotle.

Universal UL-S

Materiał ma znaczenie

Oprócz opisanych powyżej aspektów, ważny jest również materiał, z którego zbudowane są komponenty kotłowni, aby jego właściwości były zgodne z wymogami technicznymi i higienicznymi, aczkolwiek sam materiał kotła nie ma wpływu na jakość pary.

Podsumowanie

Powyższy raport wykazuje, że bezwzględnym warunkiem dopuszczenia pary do kontaktu z żywnością jest wytwarzanie jej wyłącznie w urządzeniach spełniających surowe wymagania przemysłu spożywczego. Technologia BOSCH w połączeniu z latami doświadczeń w zakresie przygotowania wody kotłowej na nowo definiuje pojęcie pary kulinarnej i jest gwarancją otrzymania zdrowych i pełnowartościowych produktów. Jako światowy lider branży już teraz współpracujemy z wieloma koncernami działającymi w przemyśle spożywczym co potwierdza bogata lista referencyjna w kontekście zrealizowanych inwestycji.

Uzdatnianie wody

Woda używana w kotłach powinna być specjalnie uzdatniana, aby ograniczyć negatywne skutki długotrwałej pracy instalacji, takie jak powstawanie kamienia kotłowego, korozja, gromadzenie się osadu czy też powstawanie piany w kotle. Jej jakość w znacznym stopniu wpływa na jakość pary, w której może zawierać się w postaci wilgotności. Przy zachowaniu orientacyjnych wartości dla wody zasilającej, zgodnych z normą EN 12953-10 lub wytycznymi producenta kotła i zastosowaniu nielotnych środków kondycjonujących możliwe jest osiągnięcie czystości pary odpowiadającej przewodności kondensatu poniżej 3 μS / cm. W przypadku zanieczyszczeń wody stosuje się różne mechaniczne metody filtracji. Aby z całkowitą pewnością wykluczyć transfer cząsteczek skorodowanych, w przewodzie pary instaluje się filtry ze stali szlachetnej. Natomiast w celu przystosowania wody kotłowej ze strony chemicznej wykorzystuje się odsalanie w wyniku procesu odwróconej osmozy lub specjalne preparaty, które muszą być dostosowane do celu pracy kotła. Środki chemiczne używane do oczyszczenia wody czy też dostosowania jej do używania w danej instalacji, dobierane są nie przez producenta kotła, a przez firmę, której został on dostarczony i która użytkuje taki kocioł. Staranne ich dobranie pozwala na osiągnięcie długotrwałej eksploatacji kotłowni przy braku negatywnych skutków ich stosowania, gdy para ma bezpośredni kontakt z produktem. Dozwolone jest stosowanie nielotnych środków chemicznych takich jak np. siarczyn sodowy czy fosforan trójsodowy. Konieczne jest zastosowanie automatycznego odsalania, a w przypadku prawdopodobieństwa wystąpienia niestabilnej pracy lub gwałtownych zmian obciążenia, należy zastosować osuszacz pary.

Universal CSB

Konstrukcja kotła parowego UNIVERSAL UL-S

Więcej informacji na temat pary w przemyśle w Raporcie (PDF 1,8MB)

ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY

© 2022 Corsario.pl, DESIGN: corsario